Prin accesul si/sau utilizarea portalului "jocuri.ro", vizitatorul afirma ca a inteles si este de acord cu urmatorii "Termeni de Utilizare":

Termenul "Vizitator" desemneaza orice persoana care acceseaza si/sau utilizeaza portalul "jocuri.ro".

Continutul portalului "jocuri.ro" :

- Portalul "jocuri.ro" este un portal de cautare si informativ ce face legatura cu site-uri web din intreaga lume specializate in jocuri si multe altele. Vizitatorul este de acord sa respecte regulile de utilizare valabile pe acele site-uri.

- Site-urile ce apar pe portalul "jocuri.ro", sau au legaturi web cu acest portal sunt create de terte parti asupra carora "jocuri.ro" nu are nici un control. Rezultatele oricarei cautari in portalul "jocuri.ro" sunt create automat de computere si "jocuri.ro" nu poate si nu analizeaza continutul site-urilor ce apar pe acest portal. De aceea vizitatorul accepta implicit ca portalul "jocuri.ro" nu este responsabil si nu isi asuma nici o obligatie in ceea ce priveste alte site-uri, orice legaturi din alte site-uri sau continutul acestora. Vizitatorul acceseaza acele terte site-uri si le foloseste produsele si serviciile exclusiv pe propriul risc.

- Vizitatorul stie si este de acord ca portalul "jocuri.ro" nu poate controla si nu poate garanta securitatea informatiilor care sunt transmise prin internet

Ultima Actualizare: August 2014 © Copyright Jocuri.ro

By accessing and/or using the portal "jocuri.ro", the Visitor affirms that understands and agrees with the following "Terms of Service":

The term "Visitor" defines any person that accesses and/or uses the portal "jocuri.ro".

The content of web portal "jocuri.ro":

- The portal "jocuri.ro" is a search and informational portal which links to websites from around the world specialized in games and other areas of interest. The Visitor agrees to respect the rules and terms of service in effect on those websites.

- The websites which appear in the portal "jocuri.ro", or have web links with this portal are created by third parties over which "jocuri.ro" has NO control. The results of any search in the portal "jocuri.ro" are generated automatically by computers and "jocuri.ro" cannot and does not screen the sites content before they are displayed or linked in the portal "jocuri.ro". Therefore the visitor accepts that the portal "jocuri.ro" is not responsible and does not assume any obligation in regards to other websites, their content or the web links generated from those sites. The visitor accesses these third party web sites and uses their products or services exclusively at its own risk.

- The Visitor acknowledges that the portal "jocuri.ro" cannot control and cannot guarantee the security of information and data transmitted over the internet.

Last Update: August 2014 © Copyright Jocuri.ro All rights reserved

Color